ត្រូវការ​ជំនួយ?ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
 បូ

RF ទទួល / IF និង RFID

ប្រេកង់វិទ្យុ (RF) គឺប្រេកង់អេឡិចត្រូដែលអាចត្រូវបានស្រស់បស់ចូលទៅក្នុងអវកាស។

ស្វែងរកតាមចំណាត់ថ្នាក់

ស្វែងរកដោយក្រុមហ៊ុនផលិត